Wyklad Algebra Symboliczna (Zima 2008)
Andrzej Odrzywołek 22.04.09

Wykłady semestr zimowy 2008/2009 (MATHEMATICA)

 1. Wykład 1 ( Możliwości i ograniczenia CAS, zakres niezbędnej wiedzy w zakresie matematyki i programowania, typowe trudności )
 2. Wykład 2 ( Notacja, podstawy składni, automatyzacja rachunków )
 3. Wykład 3 ( Metodologia pracy z CAS, grafika i animacje, szacowanie trudności zadania i wybór właściwej metody rozwiązania )
 4. Wykład 4 ( Typowe obliczenia symboliczne i numeryczne: całkowanie, liczby zespolone, rozwiązywanie układów równań )
 5. Wykład 5 ( Równania różniczkowe zwyczajne, warunki początkowe i brzegowe )
 6. Wykład 6 ( Równania różniczkowe zwyczajne )
 7. Wykład 7 ( Równania różniczkowe cząstkowe )
 8. Wykład 8 ( Fitowanie liniowe i nieliniowe, analiza danych )
 9. Wykład 9 ( Macierze: dodawanie, transpozycja, mnożenie i potęgowanie macierzy, obliczanie macierzy odwrotnej, wyznacznika, śladu, wartości i wektorów własnych. )
 10. Wykład 10 ( Diagonalizacja, analiza wektorowa )
 11. Wykład 11 ( Omówienie wyników kolokwium )

Jeżeli po naciśnięciu pojawia się w oknie przeglągarki plik tekstowy, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako , a następnie uruchom z dysku lub otwórz bezpośrednio z menu File/Open programu Mathematica.

[1]