Mathematica 8
Andrzej Woszczyna 30.03.11

Wszystkich instalujących program Mathematica 8 uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcjami:

http://ribes.if.uj.edu.pl/mathematica/licencja2011.html
http://ribes.if.uj.edu.pl/mathematica/Home_use_2011_v8.html

Życzymy powodzenia

 

Przeszukiwarka i Forum
Andrzej Woszczyna 07.10.09

Z przyjemnością informujemy, że uruchomione zostały dwa nowe narzędzia: Szukaj i Forum.


Funkcja Szukaj przeszukuje tekst publikacji, ale nie przeszukuje zawartości cytowanych w nich notebooków. Dlatego prosimy autorów o umieszczanie nazw instrukcji i procedur użytych w notebookach również w tekstach publikacji (szczególnie tych instrukcji, których użyto w nietrywialny sposób).

 

Forum jest odrębnym mudułem Portalu, opartym na ogólnodostępnym oprogramowaniu PunBB. Forum wymaga niezależnej rejestracji.

 

Andrzej Woszczyna
Wojciech Czaja

Mathematica Student Certification
Andrzej Woszczyna 28.04.09

We have created the Mathematica Student Certification Program to support your students. The certification test is for students who want to demonstrate and receive recognition for their Mathematica skills. The test covers fundamental constructs, basic functions, advancedconstructs and functions, advanced programming, and real-world problems. Please let your students know about the Mathematica Student Certification test today:

http://www.wolfram.com/services/certification

All students taking the certification test will need to have a faculty sponsor who is responsible for student-status verification.

Students can register to take the test here: http://www.wolfram.com/services/certification/register.cgi

For more information, please email certification@wolfram.com.

Carol Cronin
Student Certifications
Wolfram Research
http://www.wolfram.com

Tryb autorski
Andrzej Woszczyna 22.04.09

Dodana została opcja przełączania portalu w tryb autorski. Aby włączyć tryb autorski portalu (tryb przeglądania publikacji jednego autora) należy przejść do strony "O NAS" a następnie kliknąć na nazwisko wybranego członka grupy. W trybie autorskim sekcje "materiały online" oraz "studia z algebrą komputerową" prawego menu będą wskazywać na publikacje wybranego wcześniej autora. Tryb autorski można wyłączyć przez powrót do strony "HOME" lub klikając powtórnie na wyróżnione nazwisko.

[1]