Pakiet OTW
Michał Eckstein 29.08.09

nb ico

Dla zadanej metryki i układu współrzędnych pakiet pozwala wyliczyć symbole Christoffela, tensory Riemanna, Ricciego oraz Einsteina, a także krzywiznę skalarną i równania geodezyjnych. Dołączono także przykładowy notebook.

 

Pakiet jest zmodernizowaną wersją paczki GREAT.m autorstwa Tristana Hubscha. Mój wkład to zapis wskaźnikowy oraz równania geodezyjnych.

xAct: Efficient tensor computer algebra for Mathematica
Andrzej Woszczyna 20.04.09

Pakiety dodatkowe
Andrzej Woszczyna 18.04.09

nb ico Niektóre pakiety dodatkowe programu Mathematica. Wybór pakietów użytecznych dla fizyków, chemików i astronomów

[1]