Relatywistyczne równanie struktury gwiazdy
Andrzej Woszczyna 07.10.09

nb ico Notatnik przedstawia rozwiązanie równań Einsteina dla konfiguracji sferycznie symetrycznej, nierotującej,  pozostającej  w równowadze. Rachunek prowadzony wg. podręcznika Stevena Weinberga: "Gravitation and cosmology" (1972).

(słowa kluczowe: astrofizyka relatywistyczna, obliczenia symboliczne)

Zaburzenia skalarne: cechowanie podłużne (II)
Andrzej Woszczyna 11.04.09

nb ico W przestrzeni FLRW z barotropowym równaniem stanu  p=p(\[Epsilon]) zaburzenia propagują się jak fale akustyczne. http://xxx.lanl.gov/abs/gr-qc/0302091

(słowa kluczowe: Ogólna teoria względności, kosmologia, obliczenia symboliczne)

Zaburzenia skalarne: cechowanie podłużne (I)
Andrzej Woszczyna 11.04.09

nb ico We wszechświecie jednorodnym izotropowym wypełnionym cieczą o równaniu stanu p=p(\[Epsilon]) propaguje się zaburzenie gęstości zależne od jednej kartezjańskiej zmiennej przestrzennej. Wyliczyczone jest równanie propagacji tego zaburzenia.

(słowa kluczowe: Ogólna teoria względności, kosmologia, obliczenia symboliczne)

Dyspersja fal dźwiękowych we wszechświecie
Andrzej Woszczyna 11.04.09

nb ico Dyspersja fal dźwiękowych we wszechświecie radiacyjnym
(słowa kluczowe: Ogólna teoria względności i kosmologia, obliczenia symboliczne)

Kosmologiczne zaburzenia gęstości
Andrzej Woszczyna 01.04.09

nb ico Zaburzenie skalarne w płaskim wszechświecie radiacyjnym (gauge podłużny)
(słowa kluczowe: Ogólna teoria względności i kosmologia, obliczenia symboliczne)