Kontakt

Administratorzy: Wojciech Czaja, Andrzej Woszczyna, Andrzej Odrzywołek


Dr Wojciech Czaja (czaja@oa.uj.edu.pl)
jest autorem oprogramowania niniejszego portalu. Do niego prosimy zwracać się w sprawach technicznych.

 

Za stronę merytoryczną odpowiadają:
dr hab. Andrzej Woszczyna (uowoszcz@cyf-kr.edu.pl)
dr hab. Zdzisław Golda (golda@oa.uj.edu.pl)
dr Andrzej Odrzywołek (odrzywolek@th.if.uj.edu.pl)

 

W sprawie zakładania kont użytkowników prosimy o e-mailowy kontakt do  (uowoszcz@cyf-kr.edu.pl)