Licencja Wydziałowa FAIS programu Mathematica


Licencja home-use: pracownicy doktoranci
UWAGA (27.01.2009): Mathematica 7.0 jest już dostępna! Proszę zgłaszać się do p. Wierzbowskiego (UOKS) po upgrade.
Instrukcja uzyskania licencji domowej programu Mathematica dla studentów WFAIS Uniwersytetu Jagiellońskiego

(,,Czysta'' instalacja wersji studenckiej)
Zakładam, że instalujemy program Mathematica po raz pierwszy od zera. Jeżeli posiadasz już jakąś wersję w komputerze, odinstaluj ją lub spróbuj postępować wg. instrukcji na samym dole.
1. Skopiować płytkę z UOKS, dostępna u Pana A. WIerzbowskiego. Proszę przynieść ze sobą czystą płytkę CD lub nośnik wymienny (USB) jeżeli ktoś preferuje skopiować obraz iso płyty. Rozmiar obrazu około 500MB, osobno dla każdego systemu operacyjnego. Dostępne wersje Windows, Linux i Mac.
2. Zainstalowac Mathematice.
3. Podać numer licencji studenckiej L4705-8708 .
4. Zarejestrować się na stronie Wolfram Research naciskając ,,Web'' w oknie instalatora. Wypełnić wymagane pola formularza w taki sposób aby można było ustalić czy dana osoba jest studentem WFAiS. Najlepiej podać oficjalny e-mail z USOS-u. Po zatwierdzeniu hasło zostanie wysłane do p. Wierzbowskiego w UOKS.
5. Pobrać hasło od p. Wierzbowskiego (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo) i wpisać je w wymaganym polu.
6. Mathematica powinna już działać, po uruchomieniu na pasku powinien pojawic się napis ,,For Students''
Jeżeli ktoś posiada zainstalowaną wcześniej wersję (np. sieciową) programu Mathematica to punkty 1-2 można pominąć w następujący sposób:

A. Odnaleźć plik mathpass, który powinien być w katalogu: Linux: /usr/local/Wolfram/Mathematica/6.0/Configuration/Licensing
Windows XP PL: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Mathematica\Licensing dla innych wersji systemów operacyjnych plik najlepiej wyszukać samodzielnie.
B. Usunąć cała jego zawartość (wyczyścić, nie kasować) która zwykle zawiera wszystkie używane wcześniej licencje.
C. Uruchomić Mathematicę i przejść do punktu 3 instrukcji.

NOWA licencja sieciowa (campus-site)
Każdy komputer podłączony do sieci komputerowej na terenie Instytutu Fizyki UJ może (a nawet powinien) korzystać z serwera licencji flex.uoks.uj.edu.pl . Limit uruchomień jest praktycznie nieograniczony - obecnie został ustawiony na 500.
W przypadku problemów z instalacją lub licencjami (sieciową, home-use i studencką) proszę bez wahania kontaktować się z następującymi osobami:
A. Odrzywołek
odrzywolek@th.if.uj.edu.pl
Arkadiusz Wierzbowski (UOKS, administrator licencji,
www.uoks.uj.edu.pl/staff/staff.shtml)
A. Woszczyna, Z. Golda (Obserwatorium Astronomiczne UJ)