Dane geopozycyjne
Andrzej Woszczyna 19.03.13

ruch.txt : Plik tekstowy z pozycjami 5 samochodów na tym samym odcinku drogi. Dla każdego samochodu znane jest 20 różnych położeń. Wyznaczyć długość drogi.

tematy zaliczeniowe 2012
Andrzej Woszczyna 16.04.12

nb ico  Lista proponowanych tematów prac zaliczeniowych z podstaw programowania (rok 2012) dla tych, którzy nie mają własnego pomysłu. Dozwolone są modyfikacje tematu zachowujęce zgrubsza poziom trudności.

Aktywność Słońca - dane do ćwiczeń
Andrzej Woszczyna 05.03.12

Plik tekstowy zawiera dane radiowej aktywności Słońca w ostatnim dniu roku 2007. Zamieszczony jest jako materiał do ćwiczeń z poleceniami Import, Select, Take, Part, AbsoluteTime.

Zestawy zadań przerabiane na ćwiczeniach z Algebry Symbolicznej (zima 2008)
Andrzej Odrzywołek 21.04.09

Zadania poniżej były rozwiązywane w trakcie ćwiczeń przy komputerach z zainstalowanym programem Mathematica w wersji 6.0.

  1. Zestaw 1 [PDF]
  2. Zestaw 2 [PDF]
  3. Zestaw 3 [PDF]
  4. Zestaw 4 [PDF]
  5. Zestaw 5 [PDF]
  6. Zestaw 6 [PDF]
  7. Zestaw 7 [PDF]
  8. Zestaw 8 [PDF]
  9. Zestaw 9 [PDF]
  10. Zestaw 10 [PDF]

 

Kolokwium zaliczeniowe

 

Zestaw zadań specjalnych (ZestawX) zawiera 3 zadania. Rozwiązanie któregokolwiek z nich jest równoważne z otrzymaniem zaliczenia na ocenę bardzo dobrą. Zaliczenie otrzymuje tylko pierwsza osoba która poda rozwiązanie, a zadanie zostaje skreślone z listy.

Zestaw X

[1]