Grupa Obliczen Symbolicznych  określa fizyków i astronomów UJ, którzy w swoich badaniach stosują komputerowy rachunek symboliczny - akcentuje wspólne zainteresowania nowoczesnym i skutecznym narzędziem. Nie oznacza natomiast żadnej sformalizowanej instytucji. Portal Algebra Komputerowa otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych. Ma stanowić forum wymiany doświadczeń.

 

Portal ten powstał z inicjatywy Andrzeja Woszczyny i Zdzisława Goldy.
Autorzy projektu: Andrzej Woszczyna, Zdzisław Golda, Wojciech Czaja
Autor oprogramowania: Wojciech Czaja
Rok uruchomienia: 2010