Wahadło tłumione z wymuszeniem periodycznym
Sebastian Jan Szybka 06.01.11

Wahadło tłumione z wymuszeniem periodycznym jest jednym z prostszych układów dynamicznych w których pojawia się chaos. Przy ustalonym współczynniku tłumienia i zdefiniowanej sile wymuszającej, ewolucja układu zdeterminowana jest przez położenie i prędkość kątową wahadła w chwili początkowej. Początkowo, wahadło może przelatywać ponad punktem zaczepienia lecz po odpowiednio długim czasie jego ruch stabilizuje się i ,,liczba nawinięć" nie ulega zmianie. Jeśli różne liczby nawinięć osiągnięte w tym ustabilizowanym stanie oznaczymy różnymi kolorami (na odpowiednim fragmencie płaszczyzny danych początkowych) to otrzymamy fraktal. Struktura fraktalna oznacza, że wahadło tłumione z wymuszeniem periodycznym wykazuje czułość na warunki początkowe.

 

Do kodu chaosMP.m dołączono skrypt gnuplota chaos.gp oraz rysunek chaos.jpg przestawiający wyniki. Sposób uruchomienia kodu:

nohup nice -10 math -initfile chaosMP.m > chaosMP.dat

Rysunek wykonuje się za pomocą:

gnuplot chaos.gp > chaos.eps

Nastepnie mozna wykorzystac Image Magica:

convert chaos.eps chaos.jpg

Baza danych: FinancialData
Andrzej Woszczyna 22.12.09

nb ico Niegroźna zabawa danymi finansowymi: relacja USD/EUR. Wymaga łączności internetowej z serwerem Wolfram Research.

(słowa kluczowe: obliczenia symboliczne, DateListPlot, MovingAverage, FindFit, CoefficientList, Evaluate, ParametricPlot, ParametricPlot3D)

Macierz formy kwadratowej
Andrzej Woszczyna 22.12.09

nb ico Krótka procedura wyliczająca macierz formy kwadratowej. Proste zadanie z algebry, które zwykle wykonuje się w pamięci. Procedura może być użyteczna jako element większego rachunku.

(słowa kluczowe: obliczenia symboliczne, Module, Variables, Cases, DeleteDuplicates, DeleteCases, Solve, /;)

Dopasowanie parametrów modelu zadanego w postaci równania różniczkowego
Andrzej Odrzywołek 25.08.09

Często stajemy przed zadaniem polegającym na dopasowaniu modelu do zbioru danych numerycznych. Mathematica daje możliwośc dopasowania nie tylko wyrażeń algebraicznych. Mozna fitowac wszystko co daje się przedstawić w postaci matematycznej i obliczyć: równania różniczkowe, całki zależne od parametrów, szeregi itp. Specyficzne konstrukcje składniowe wymagane aby skutecznie operować takimi modelami przedstawiłem w załączniku:

Fitowanie równania różniczkowego

Manipulate - wybór koloru z palety
Andrzej Odrzywołek 31.05.09

Ciekawy przykład jaki daje Manipulate, wybór koloru z palety.

Manipulacja kolorem z palety