Często zadawane pytania


Czy można w tym portalu publikować kody rachunków symbolicznych?
Oczywiście, to jest głównym celem portalu.

Czy można publikować kody obliczeń numerycznych?
Mathematica i Maple to środowiska zintegrowane umożliwiające rachunek symboliczny, numeryczny, a także inne operacje matematyczne np. operacje na plikach graficznych. Dlatego nie wprowadzamy żadnych formalnych ograniczeń (mogą to być programy w Mathematice, Maple'u, Reduce, Cartanie, C++, Fortranie, etc.). Zawsze jednak apelujemy o rozsądek - celem portalu są obliczenia symboliczne.

Do czego służy publikacja?
Publikacja to forma udostępnienia plików użytkownikom portalu. Publikacja to abstrakt zawierający krótki opis, słowa kluczowe oraz obowiązkowo link do pliku źródłowego. Plik źródłowy może leżeć na serwerze lokalnym lub poza nim. Plikiem źródłowym może być kod programu, może też być np. tekst w formacie pdf zawierający wykład, zadania itp...

Czy publikacja jest warunkiem przechowywania pliku na serwerze?
Baza publikacji i serwer plików stanowią dwie niezależne usługi. Autor oprogramowania może korzystać z obydwu lub tylko z jednej z nich.


Jak założyć  konto w portalu Algebra Komputerowa?
Wysłać e-mail do uowoszcz@cyf-kr.edu.pl zawierarający imię nazwisko, nazwę uczelni/szkoły, status (pracownik, student/uczeń) oraz proponowane wstępne hasło logowania. User ID jest użytkownika będzie identyczne z nazwą konta pocztowego.

Jak nauczyć się umieszczania plików i publikowania?
Przez ostrożne eksperymenty z opcjami dostępnymi w portalu. Najlepiej jednak zrobić to raz pod okiem kogoś kto już to wie.

Chciałbym udostępnić kod Mathematic'i jako uzupełnienie pracy przeznaczonej do publikacji w Physical Review. Czy mogę to zrobić?
Należy umieścić plik na serwerze i podąć jego adres http w drukowanej wersji pracy.

Czy można umieścić na serwerze podręcznik lub skrypt akademicki?
Tak, pod warunkiem, że zamieszczający posiada do niego prawa autorskie.


Co to jest tryb autorski?

Aby włączyć tryb autorski portalu (tryb przeglądania publikacji jednego autora) należy przejść do strony "O NAS" a następnie kliknąć na nazwisko wybranego członka grupy. W trybie autorskim sekcje "materiały online" oraz "studia z algebrą komputerową" prawego menu będą wskazywać na publikacje wybranego wcześniej autora. Tryb autorski można wyłączyć przez powrót do strony "HOME" lub klikając powtórnie na wyróżnione nazwisko.

Czym grozi zamieszczenie materiałów naruszających prawa autorskie?
W przypadku naruszenia praw autorskich konto użytkownika zostanie zablokowane. Zablokowanie konta nie chroni użytkownika przed odpowiedzialnością prawną przewidzianą w polskim ustawodawstwie.