Pełnotekstowa wyszukiwarka w archiwum ALGEBRY KOMPUTEROWEJ, działająca w trybie boolean mode,
pozwala na stosowanie operatorów:

+
słowo następujące musi być obecne w wynikach
-
słowo następujące nie może znaleźć się w wynikach
*
stojący za częścią słowa zwraca rekordy zawierające to słowo we wszystkich formach fleksyjnych, np. samoch* zwróci rekordy zawierające słowa samochód, samochodowy, samochody, samochodem, itd.
" "
wyszukuje rekordy zawierając frazę literalnie zawartą w cudzysłowach
~
negacja poprzedzająca słowo obniża istotność rekordu zawierającego to słowo
<, >
znak mniejszości/większości poprzedzający słowo zmniejsza/zwiększa istotność rekordu zawierającego to słowo
( )
nawiasy grupujące


Kilka przykładów zastosowania operatorów:

przykład
wynik wyszukiwania
równanie
rekordy zawierające słowo równanie
równa*
rekordy zawierające słowa z członem równa, np równanie, równania, równań...
"równanie różniczkowe"
rekordy zawierające frazę "równanie różniczkowe"
równanie różniczkowe
rekordy zawierające słowo równanie lub słowo różniczkowe
+równanie różniczkowe
rekordy zawierające słowo równanie, gdzie większą rangę mają rekordy zawierające dodatkowo słowo różniczkowe
+równanie ~różniczkowe
rekordy zawierające słowo równanie, gdzie mniejszą rangę mają rekordy zawierające dodatkowo słowo różniczkowe
+równanie +różniczkowe
rekordy zawierające słowo równanie i słowo różniczkowe
+równanie -różniczkowe
rekordy zawierające słowo równanie i nie zawierające słowa różniczkowe

+równanie +(<notebook >pakiet)

rekordy zawierające słowa równanie i notebook lub słowa równanie i pakiet, gdzie ranga rekordów ze słowem pakiet jest większa

txt