Rozstrzygnięcie Konkursu
13.12.13

Rozstrzygnięcie Konkursu na projekt w Mathematice

dla studentów Wydziału FAIS i studentów SMP w 2013 roku

 

Na Konkurs wpłynęły trzy projekty. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013 roku przyznała następujące nagrody:

 • nagroda główna za projekt Symulacja toru optycznego z wykorzystaniem formalizmu ABCD dla Mikołaja Gołuńskiego, (1000 zł i pendrive);

 • nagroda za oryginalność tematu i pomysłowość rozwiązania projektu Analiza danych z prototypu PET dla Konrada Szymańskiego, (tablet i pendrive);

 • nagroda za walory edukacyjne i grafikę projektu Czy Bóg gra w kości? Podejście statystyczne dla Wojciecha Tomczyka, (tablet i pendrive).

 

Komisja konkursowa
mgr Krzysztof Głód
prof. dr hab. Jacek Golak
dr hab. Zdzisław Golda
prof. dr hab. Lech Longa
dr hab. Andrzej Odrzywołek

Fundatorzy nagród
Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Dyrektor Instytutu Fizyki UJ
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.

 

 

III edycja Konkursu
09.09.13

 

III edycja Konkursu na projekt w Mathematice dla studentów Wydziału FAIS

i studentów SMP ─ 2013 r.


Tematyka i warunki konkursu

Szeroko rozumiane zagadnienia matematyczno-fizyczne i informatyczne. Podjęte zagadnienie powinno być oryginalne i może być wykonane samodzielnie lub w zespole. Każdy uczestnik konkursu może być autorem bądź współautorem tylko jednego projektu.Forma wykonania projektu

Projekt należy złożyć w postaci działającego notebooka w Mathematice Ver. 9. na płytce CD. W notebooku oprócz działającego kodu powinno znaleźć się; postawienie problemu, niezbędne komentarze, opis zmiennych, parametrów, itp., krótkie podsumowanie.

Do projektu należy dołączyć wydrukowany plakat w formacie A4 lub A3 opisujący zasadnicze elementy wykonanego zadania.


Kategorie nagród

 • Za oryginalność tematu i pomysłowość rozwiązania

 • Za najlepszą grafikę

 • Za walory edukacyjne projektu

Sponsorzy nagród

 • Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 • Dyrektor Instytutu Fizyki UJ

 • Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.

 • Obserwatorium Astronomiczne UJ

Komisja konkursowa

 • mgr Krzysztof Głód

 • prof. dr hab. Jacek Golak

 • dr hab. Zdzisław Golda

 • prof. dr hab. Lech Longa

 • dr hab. Andrzej Odrzywołek

Kalendarium konkursu

Ogłoszenie konkursu: 9 września 2013 r.

Termin składania projektów: do 22 listopada 2013 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie wyników konkursu – listy rankingowej i przyznanych nagród: 10 grudnia 2013 r.

Prezentacja prac konkursowych i wręczenie nagród (termin zostanie podany później).


Miejsce złożenia materiałów konkursowych

Dziekanat Wydziału FAIS

Organizator konkursu

Pracownia Zastosowań Algebry Komputerowej. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nadesłanych prac.

 

                                       Prof. dr hab. Andrzej Warczak
                                       Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii 
                                       i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Druga edycja konkursu
29.06.12

Konkurs na projekt w Mathematice dla studentów Wydziału FAIS i studentów SMP w 2012 roku

 

Tematyka i warunki konkursu:

Szeroko rozumiane zagadnienia matematyczno-fizyczne i informatyczne. Podjęte zagadnienie powinno być oryginalne i może być wykonane samodzielnie lub w zespole. Każdy uczestnik konkursu może być autorem bądź współautorem tylko jednego projektu.

 

Forma wykonania projektu:

Projekt należy złożyć w postaci działającego notebooka w Mathematice Ver. 8. na płytce CD. W notebooku oprócz działającego kodu powinno znaleźć się; postawienie problemu, niezbędne komentarze, opis zmiennych, parametrów, itp., krótkiego podsumowania.

 

Do projektu należy dołączyć wydrukowany plakat w formacie A4 lub A3 opisujący zasadnicze elementy wykonanego zadania.

 

czytaj więcej